Oświadczenie w sprawie publikacji dotyczącej składowania i odbioru odpadów medycznych