Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. zo.o. w Kielcach ul. Kościuszki 25
zatrudni na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną:
  • Lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii, pediatrii
  • Lekarzy specjalistów w zakresie chirurgi ogólnej
  • Lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • Lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
  • Lekarzy specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa
  • Lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych
  • Lekarzy specjalistów w zakresie radiologii
  • Lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
Lekarzy pragnących się specjalizować

Oferujemy atrkcyjne wynagrodzenie, bardzo dobre warunki pracy, dodatkowe możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Oferty prosimy składać do 31.08.2018 w sekretariacie Szpitala Kieleckiego  Św. Aleksandra Sp. zo.o. w Kielcach ul. Kościuszki 25 (IV piętro)
lub mailem na adres: sekretariat@szpitalkielecki.pl.
Dodatkowe informacje: tel. (041) 341-78-00, 516-151-194;
Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. zo.o. w Kielcach ul. Kościuszki 25
zatrudni pracownika na stanowisko specjalista ds. płac posiadającego staż pracy na podobnym stanowisku, zdolność analityczną, dobrą znajomość programu Excel.

CV prosimy składać osobiście w sekretariacie Szpitala Kieleckiego Św. Aleksandra Sp. zo.o. w Kielcach ul. Kościuszki 25 (IV piętro) lub mailem na adres: sekretariat@szpitalkielecki.pl.
Dodatkowe informacje: tel. (041) 341-78-05
Image