ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Zakres działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
 • znieczulenia na Bloku Operacyjnym;
 • znieczulenia poza Blokiem Operacyjnym do bolesnych zabiegów nieoperacyjnych (sale zabiegowe na: bloku porodowym, chirurgii, oddziale obserwacyjnym i ginekologicznym, w pracowni endoskopowej);
 • prowadzenie całościowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad pacjentami oddziału intensywnej terapii;
 • zabiegi reanimacyjne i inne (np. znieczulenia do kardiowersji) na terenie całego szpitala;
 • konsultacje przedoperacyjne (premedykacje) pacjentów na oddziałach zabiegowych;
 • nadzór na salach pooperacyjnych i nadzór nad postępowaniem przeciwbólowym w oddziałach zabiegowych szpitala.

Warto wspomnieć, że dzięki stałej obecności w szpitalu specjalistów anestezjologii, pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szykujące się do porodu mogą korzystać z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego (ZOP). Z danych NFZ wynika, że anestezjolodzy Szpitala Kieleckiego wykonują takich procedur najwięcej w województwie świętokrzyskim.

Stany chorobowe wymagające leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii:
 • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 • stany po operacjach chirurgicznych przebiegające z niewydolnością oddechową i/lub krążenia i/lub utratą przytomności;
 • ostra niewydolność układu krążenia;
 • ciężkie zakażenia, posocznice przebiegające z niewydolnością wielonarządową;
 • zatrucia i urazy przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, i/lub utratą przytomności;
 • choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, i/lub utratą przytomności;
 • inne stany kliniczne przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, i/lub utratą przytomności lub zagrażające życiu pacjenta.

Oddział Intensywnej Terapii dysponuje sześcioma łóżkami i najwyższej klasy sprzętem do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych. Na wyposażeniu oddziału znajdują się: respiratory oddechowe do prowadzenia mechanicznej wentylacji płuc, pompy strzykawkowe i perystaltyczne, monitory funkcji życiowych wyposażone w alarmy EKG, arytmii, zaburzeń odcinka ST, tętna obwodowego i saturacji tlenem krwi tętniczej (pulsoksymetr), stężenia końcowo wydechowego dwutlenku węgla (kapnograf), urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną (NIBP), czujniki temperatury ciała. W oddziale istnieje możliwość stosowania pomiarów: ciśnienia tętniczego metodą krwawą (IBP), centralnego ciśnienia żylnego i ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej, pomiaru rzutu serca metodą bezpośrednią (termodilucji).

Specyfika oddziału to intensywny nadzór pielęgniarski bezpośredni i stała obecność lekarza anestezjologa w oddziale, intensywna opieka pielęgniarska (pielęgnacyjna) z elementami fizykoterapii, kinezyterapii, terapii oddechowej biernej i profilaktyki przeciwodleżynowej.
Kadra lekarska

Ordynator:
dr Tomasz Mosiołek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Dr n. med. Wojciech Pietrzyk
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej
 • lek. med. Dariusz Szpak
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Piotr Gonciarz
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Elżbieta Utracka-Chróściel
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Leszek Latos
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Paweł Baljon
  w trakcie specjalizacji
 • lek. med. Wojciech Boczkowski - w trakcie specjalizacji.
 • lek. med. Krzysztof Jędrychowski - w trakcie specjalizacji.
 • lek. med. Piotr Krawczyk - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
 • lek. med. Marcin Rusinek - w trakcie specjalizacji.
 • lek. med. Dawid Wałęga - w trakcie specjalizacji.
 • lek. med. Marek Zając - w trakcie specjalizacji.
 • Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Leksowska
Rezydenci:
 • lek. med. Barbara Granek
 • lek. med. Joanna Maślana
Kontakt 
Gabinet ordynatora: 41 26 62 336
Pokój lekarski: 41 26 62 337
Pielęgniarka oddziałowa: 41 26 62 338
Dyżurka na sali OIOM: 41 26 62 339
Dyżurka pielęgniarek: 41 26 62 340