PORADNIA NEONATOLOGICZNA

1173864883_mama022.jpg
Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką medyczną dzieci urodzone z czynnikami ryzyka okresu płodowo - okołoporodowego, leczone w Oddziale Neonatologicznym oraz dzieci z obciążonym wywiadem rodzinnym.

Czas niezbędnej kontroli lekarskiej obejmuje tzw. "krytyczny okres rozwojowy" - od narodzin do zakończenia fazy rozwoju poszczególnych narządów, czyli do ukończenia 2. roku życia. Obejmujemy opieką dzieci urodzone w naszym szpitalu oraz skierowane z przychodni rejonowych. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do poradni. W sytuacjach szczególnych w poradni udzielane są również porady neonatologiczne, gdy opiekun stwierdza niepokojące objawy życiowe u noworodka wcześniej zdrowego - są to tzw. stany nagłe.
Porada neonatologiczna obejmuje:
 • ocenę somatyczną;
 • ocenę rozwoju fizycznego;
 • ocenę procesów adaptacji poszczególnych narządów;
 • planowanie dalszych konsultacji i badań dodatkowych;
 • pobieranie badań dodatkowych;
 • leczenie.
Integralną częścią pracy poradni jest rozwiązywanie problemów laktacyjnych. Ze względu na to, że posiadamy tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" realizujemy program promocji karmienia piersią. Karmienie pokarmem matki jest jedynym właściwym żywieniem człowieka. Rozpoczyna się po urodzeniu i trwa do 2. roku życia dziecka. Jest to proces dynamiczny, zmieniający się w czasie. W tym okresie występują liczne problemy laktacyjne dotyczące matki i dziecka, wymagające rozwiązania przez fachowo przygotowany personel medyczny.

W Poradni istnieje możliwość rejestracji osobistej , telefonicznej i przez osoby trzecie. Informacje pod numerem: 41 34 17 897 lub 41 34 17 837.

Harmonogram pracy poradni:
 • Poniedziałek:
  10:00 - 12:00 – lek. med. Danuta Dobrut
  12:00 - 14:00 – lek. med. Maria Cedro-Bąkowska
 • Wtorek:
  14:00 - 18:00 – lek med. Agata Rejman
 • Środa:
  9:00  -  10:00 – lek. med. Agata Rejman
  10:00 - 12:00 – lek. med. Maria Cedro-Bąkowska
  12:00 - 14:00 – lek. med. Danuta Dobrut
 • Czwartek:
  10:00-12:00 – lek. med. Danuta Dobrut
  12:00-14:00 – lek. med. Maria Cedro-Bąkowska
Pielęgniarki: Beata Schulz, Irena Stępień

W przypadku nieobecności lekarza w poradni, prosimy zgłosić swoje przybycie w Oddziale Neonatologicznym (pierwsze piętro).