ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

szpitalkielecki.jpg
Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 43 łóżkami. W oddziale diagnozowane i leczone są schorzenia ogólno - internistyczne, a w szczególności z zakresu gastroenterologii, hepatologii, endokrynologii, kardiologii, hematologii, pulmonologii, reumatologii, geriatrii, chorób metabolicznych i onkologii.
Oddział Chorób Wewnętrznych wykonuje pełną diagnostykę nieinwazyjną z zakresu kardiologii (echo serca, próby wysiłkowe i badania holterowskie), gastrologii (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia), schorzeń hematologicznych (badania biopsyjne szpiku, w tym trepanobiopsja, badanie immunologiczne).
Oddział dysponuje także możliwościami wykonania pełnej diagnostyki obrazowej - badań radiologicznych, ultrasonograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i badań izotopowych.
W strukturach Oddziału Chorób Wewnętrznych funkcjonują pracownie:
 • echokardiografii;
 • hematologiczna;
 • prób wysiłkowych i holterowskich;
 • spirometrii.
Oddział Chorób Wewnętrznych współpracuje z innymi oddziałami Szpitala Kieleckiego, zapewniając chorym niezbędne konsultacje i kompleksowe leczenie.

Ordynator:

 • dr n.med. Adam Dmoch
  Specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
Z-ca Ordynatora
 • lek.Wiesław Kucharczyk
  Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
Lekarze:
 • lek. Ewa Banach
  Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
 • lek. Tomasz Zalewski
  Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
 • lek. Jacek Cieloch
  Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
 • lek. Janusz Napiórkowski
  Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek. Jolanta Leksa
  Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Henryka Mierzwa-Ślefarska
  Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Agnieszka Łucka
  Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Olga Zwierzchowska-Wolak
  Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Przemysław Wzorek
  Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Przemysław Młodożeniec
  Specjalista chorób wewnętrznych
Rezydenci:
 • lek. Ewa Mazurkiewicz
 • lek. Martyna Kwiecień-Mrozek
 • lek. Magdalena Mikołowicz
 • lek. Dominika Wieczór-Bielecka
 • lek. Anna Niedbała
 • lek. Mateusz Marzec
 • lek. Małgorzata Drabik
 • lek. Kamil Klimczyk

Pielęgniarka Oddziałowa
 • Anna Kosiba

Kontakt

Gabinet Ordynatora: 41 34 17 861

Pokój lekarski: 41 34 17 866

Pielęgniarka Oddziałowa: 41 34 17 876 

Dyżurka Pielęgniarek: Parter: 41 34 17 858, Piętro: 41 34 17 864